Επικοινωνία

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις που αφορούν στα Προγράμματα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του E-Learning του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. για τη Δράση του ΟΑΕΔ «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» μπορείτε να επικοινωνείτε με την Γραμματεία στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας: