Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαδικασία Ένταξης στα Προγράμματα

«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες» με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα προκειμένου να σας ενημερώσουμε στο email σας για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την ένταξή σας στο Μητρώο Ωφελουμένων Ανέργων Β΄ φάσης της δράσης «Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες», σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).